„Budowa paneli fotowoltaicznych na dachach świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu”

Kwota dofinansowania: 89.095,55 zł

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

Cel: „Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu”.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

  • liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.