Projekty

,,Wehikułem czasu do 1989 roku”- pod tym hasłem w naszej gminie już niedługo odbywać się będzie ciekawy projekt. Przedsięwzięcie polegać będzie na zorganizowaniu cyklu spotkań z mieszkańcami aby przeprowadzić warsztaty krawieckie i kulinarne z lat 80-tych pod czujnym okiem instruktora. Projekt obejmuje 6 miejscowości naszej gminy. Podsumowanie działań i wysiłku uczestników będzie turniej sołectw oraz biesiada przy muzyce lat 80-tych. Szczegóły niebawem.
Pieniądze na organizację inicjatywy zdobyli nasi pracownicy, autorzy wniosku do programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Rozwoju Lokalnego ‘’Parasol”.

 

 

                                                                                                                                                             loga   Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała dofinansowanie na projekt:

„Wielokulturowe spotkania integracyjne”
 w ramach małych projektów działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota programu wynosi 29 793,79 zł, dofinansowanie 19 378,07 zł 
co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. Głównym celem projektu jest umożliwienie zapoznania się z kulturą kaszubską, ukraińską, niemiecką, litewską i śląską mieszkańców gminy Trzebielino poprzez przeprowadzenie 8 imprez prezentujących wielokulturowość regionu. Imprezy odbywać się będą w świetlicach wiejskich w gminie Trzebielino na zasadzie konkursu, w którym sołectwa będą rywalizować o nagrody rzeczowe w wysokościach kolejno 2000zł, 1500zł, 1000zł i 500zł wyróżnienia. Każde sołectwo przedstawiać będzie wybraną przez siebie kulturę w czterech stałych kategoriach.  A mianowicie trzeba będzie przygotować wystawę prezentującą charakterystykę podanej kultury, występ artystyczny, informacje na temat kultury, tradycji i zwyczajów oraz dania regionalne przeznaczone na biesiadę dla mieszkańców. Realizacja projektu wrzesień-listopad 2014r.

Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki w Suchorzu

logaBiblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje zadania „Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki w Suchorzu” . Kwota inwestycji wynosi 120 100,44 zł, dofinansowanie wynosi 75 838 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

loga

Biblioteka Gminna w nowej aranżacji

Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje zadania „Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego wraz z jego przebudowa na dział opracowania księgozbioru, redakcji gazetki wraz z niezbędna komunikacja i zapleczem socjalnym” . Kwota inwestycji wynosi 134 859,80  zł, dofinansowanie wynosi 78 617 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. W chwili obecnej trwają prace budowlane, które wykonuje firma GLAZBUD  ze Słupska. Przewidywany termin zakończenia prac 18 sierpień 2014 r.

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt

„Biblioteka Gminna w Trzebielinie bierze udział w programie

Akademia Orange dla bibliotek”.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Fundacja Orange przekazała naszej bibliotece dotację finansową w wysokości 1272,66 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem dostępu do Internetu.

BIBLIOTEKA_MIEJSCEM_SPOTKAN_WIELU_KULTUR_logo_smBiblioteka miejscem spotkań wielu kultur

Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spotkań wielu kultur – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Biblioteka Gminna w Trzebielinie weszła w skład partnerstwa powiatowego w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. W skład tego partnerstwa wchodzą  również Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Główczycach, Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą  w Jezierzycach. W projekcie biorą  udział 3 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych z trzech zróżnicowanych kulturowo województw: opolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości W ramach projektu przedstawiciele bibliotek powiatowych i gminnych (partnerstwa powiatowe) wezmą udział w szkoleniach w wyniku których każde partnerstwo przygotuje trzyletni plan działań wielokulturowych. Zrealizowanych zostanie pięć małych projektów polsko-norweskich, w ramach których przedstawiciele wybranych w drodze konkursu polskich bibliotek będą mogli odwiedzić bibliotekarzy norweskich oraz  zaprosić ich do siebie. Partnerstwa powiatowe realizować będą zaplanowane działania, angażujące mniejszości i integrujące lokalną społeczność. Każda biblioteka powiatowa i gminna przeprowadzi cztery działania, będące elementem opracowanego planu partnerstwa.

Czas trwania projektu to maj 2013 – grudzień 2014r.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych – realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.