Wieści Trzebielińskie

Wieści Trzebielińskie Numer 30

Wieści Trzebielińskie Numer 29

Wieści Trzebielińskie Numer 28

Wieści Trzebielińskie Numer 27

Wieści Trzebielińskie Numer 26

Wieści Trzebielińskie Numer 25

Wieści Trzebielińskie Numer 24

Wieści Trzebielińskie Numer 23

Wieści Trzebielińskie Numer 22

Wieści Trzebielińskie Numer 21

Wieści Trzebielińskie Numer 20


Wieści Trzebielińskie Numer 19


Wieści Trzebielińskie Numer 18


Wieści Trzebielińskie Numer 17

Wieści Trzebielińskie Numer 16

Wieści Trzebielińskie Numer 15

Wieści Trzebielińskie Numer 14

Wieści Trzebielińskie Numer 13

Wieści Trzebielińskie Numer 12

Wieści Trzebielińskie Numer 11

Wieści Trzebielińskie Numer 10

Wieści Trzebielińskie Numer 9

Wieści Trzebielińskie Numer 8

Wieści Trzebielińskie Numer 7

Wieści Trzebielińskie Numer 6

Wieści Trzebielińskie Numer 5

Wieści Trzebielińskie Numer 4

Wieści Trzebielińskie Numer 3

Wieści Trzebielińskie Numer 2

Wieści Trzebielińskie Numer 1

 

Dzisiaj stajemy się medialni, bo oddajemy w Państwa ręce gazetę „Wieści trzebielińskie”. Wniosek na redagowanie gazety złożony przez bibliotekę otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Całkowity koszt projektu 23 161,01, wnioskowana kwota 15 064,06, wkład własny – dotacja gminy Trzebielino 8 096,95. W ramach projektu zakupiony został: zestaw komputerowy, kserokopiarka, dyktafon, by przeprowadzać wywiady z ciekawymi osobami z naszej gminy, aparat fotograficzny, specjalny program komputerowy do tworzenia gazetki oraz program Office. Stanowisko redaktorskie mieści się w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Podstawowy zasób gazety stanowić będą informacje dotyczące spraw kultury, tradycji i historii regionu, bo publikacja ma przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zamieszczać w niej będziemy informacje promujące lokalne inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe, święta i zwyczaje świąteczne oraz informacje dotyczące życia i historii naszej gminy. Ukazywać się będzie co dwa miesiące w nakładzie 700 sztuk. Dotrze do 11 sołectwa naszej gminy, do rodzin, co wzmocni tożsamość regionalną mieszkańców i ułatwi przepływ informacji.

Współtwórcami gazety obok Biblioteki Gminnej w Trzebielinie są: Szkoła Podstawowa w Suchorzu, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dłoń przy Szkole Podstawowej w Suchorzu, Szkoła Podstawowa w Trzebielinie, Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie, Gimnazjum w Starkowie, Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła przy Gimnazjum w Starkowie, Urząd Gminy w Trzebielinie,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie, Straż Gminna, Sołectwo Trzebielino, Sołectwo Dolno, Sołectwo Poborowo, Sołectwo Suchorze, Sołectwo Miszewo, Sołectwo Zielin, Sołectwo Cetyń, Sołectwo Gumieniec, Koło Emerytów i Rencistów w Trzebielinie, Koło Emerytów i Rencistów Suchorzu.