Walne Zgromadzenie

W poniedziałek w naszej bibliotece odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie”.