„Roboty do roboty!”

Kolejne pieniądze pozyskane przez „Stowarzyszenie szansa na więcej” – tym razem na innowacyjne działania dla mieszkańców Trzebielina ?

Dzięki przyznanej dotacji w kwocie 5000 zł możemy uczyć się programowania ?? Do tego celu zakupiliśmy prawdziwe roboty!

Działaj Lokalnie

#działajlokalnie

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w tym ze środków Gminy Trzebielino.