Historia

Krótka historia biblioteki

06.12.1956-1958 – punkt biblioteczny Gromadzkiej Biblioteki w Starkowie
1958-1990 – Rejonowa Biblioteka Publiczna w Trzebielinie
1990-2004 – Biblioteka Publiczna Gminy Trzebielino
01.01.2004 – Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Biblioteka Gminna w Trzebielinie od początku swojego istnienia mieści się w tym samym budynku, w centralnym punkcie miejscowości. Nieprzerwanie od ponad pół wieku placówka służy środowisku lokalnemu i jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i intelektualnego gminy Trzebielino. Obok działalności podstawowej, do której należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru biblioteka prowadzi szeroką i różnorodną działalność na rzecz społeczeństwa lokalnego. Posiada bardzo dobrą bazę lokalową dzięki remontom przeprowadzonym w ostatnich latach:
– 2005/2006 – środki unijne, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki gminne i własne biblioteki,
– 2012r. – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2008-20013 (sala widowiskowa przy bibliotece została zmodernizowana i unowoczesniona, wyposażona w sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy),
– 2014r. – „Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieuzytkowego wraz z jego przebudową na dział opracowania księgozbioru, redakcję gazetki wraz z niezbędną komunikacją i zapleczem socjalnym” – PROW na lata 2007-2013, w ramach Odnowa i rozwój wsi.

Biblioteka posiada 1 filię biblioteczną w miejscowości Suchorze. Prowadzi i utrzymuje 8 świetlic wiejskich w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Suchorzu, Zielinie, w których zlokalizowane są 4 punkty biblioteczne.

Kadra kierownicza w latach 1956-2015
1956-1958 – Wacława Bogdaszewska
01.08.1958-30.06.1960 – Wanda Omelańska
01.07.1960-31.07.1961 – Irena Kubińska
01.08.1961-01.08.1990 – Katarzyna Staroszak
01.08.1990-27.01.2020 – Krystyna Podraża
28.01.2020- obecnie- Marta Sikora

Biblioteka posiada w swych zbiorach:
– tradycyjne książki i czasopisma
– zbiory specjalne: ksiżąki mówione(audiobooki), programy edukacyjne, gry komputerowe
– książki zabawki