Pamięci Ofiar Niemieckich

14 czerwca, w rocznicę przybycia do Auschwitz pierwszego masowego transportu więźniów, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Pamiętamy.