Łączy Nas Pamięć

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość…

Tu konkretnie kl. V włączyła się do akcji wraz z Wychowawcą i nauczycielkią histori Panią Danutą Popielewską. Jak widać uczniowie upamiętnili ten czas żonkilem w różnej postaci ale również nabyli informacje na temat tejże akcji. Bardzo dziekujemy za współpracę