Bliżej Was-4

A teraz w ramach akcji „Bliżej Was”, słów kilka o…
Dąży do mistrzostwa w zawodzie, doskonali swój warsztat, stale się dokształca. Ma szerokie i niepowierzchowne zainteresowania, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym- to właśnie Ona – nasz starszy Bibliotekarz, Iwona Szczęsna.
Wyróżnia się wysokim poziomem etycznym, kulturą osobistą i klasą.
Jest dokładną, systematyczną i dobrze zorganizowaną osobą.
Dba o funkcjonalność, estetykę i porządek.
Jej pogodne usposobienie, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów z czytelnikiem cechują ją w tym zawodzie.
Troszczy się o rangę biblioteki w swoim środowisku, wysoki standard jej wyposażenia, użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.