… kolejne maseczki

Kolejnych 380 maseczek zostalo dziś dostarczonych do sołtysów