Wyjazd edukacyjny-Bytów

Poniedziałki nie są wcale takie złe… w poniedziałek można świetnie się bawić, tak jak grupa dzieci z gminy Trzebielino.
Milusińscy, 19 sierpnia, zwiedzili gotycki zamek krzyżacki w Bytowie, w którym mieści się Muzeum Zachodniokaszubskie. Obejrzeli wystawę stałą okulturze materialnej Kaszubów bytowskich, jak również część archeologiczną i dotyczącą rzemiosła. Zwiedzili między innymi refektarz, komnatę prokuratora, kaplicę i dormitorium. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała o historii zamku i wszystkich eksponatach znajdujących się w muzeum.
Kolejnym punktem programu były odwiedziny w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. Dyrektor biblioteki, Pani Bożena Mazur, przywitała serdecznie przybyłe dzieci i zaprosiła do wspólnej zabawy z robotami edukacyjnymi Photon. Photon to polski robot edukacyjny, którego zadaniem jest wprowadzenie dzieci w świat technologii, rozwijanie ich kreatywności i zdolności logicznego myślenia oraz nauczanie podstaw programowania. Dzieci z wielkim entuzjazmem i skupieniem bawiły się w programistów.
Zabawa i zwiedzanie też męczą, więc po kreatywnych zadaniach przyszedł czas na obiad i odpoczynek w Pizzerii Napoli w Kołczygłowach.
Wyjazd w którym wzięło udział 49 osób zorganizowali pracownicy Biblioteki Gminnej w Trzebielinie w ramach programu ,,Wakacje pełne wrażeń”.
Program „Wakacje pełne wrażeń” zrealizowano ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie. Serdecznie dziękujemy Komisji za okazane wsparcie w imieniu naszym jak i dzieci.