Dzień bibliotekarza-piknik

We wtorek, 14 maja w edukacyjnej wiacie Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Szczyciec odbył się integracyjny piknik z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek – święta, które ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W pięknych okolicznościach przyrody spotkali się najaktywniejsi czytelnicy, przyjaciele biblioteki, władze samorządowe, sołtysi i bibliotekarze.
Przybyłych powitała Dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie Pani Krystyna Podraża i podziękowała wszystkim za obecność i zaangażowanie w działalność biblioteki. Następnie przybliżyła zgromadzonym ideę Tygodnia oraz założenia hasła tegorocznej edycji „#biblioteka”. Za tym hasłem kryje się obraz biblioteki mocno zakorzenionej w historii, a jednocześnie śmiało spoglądającej w przyszłość. Biblioteka to instytucja, która nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami.
Z serdecznymi życzeniami i kwiatami przybyli Wójt Gminy Trzebielino Pan Tomasz Czechowski i Przewodniczący Rady Gminy Trzebielino Pan Jerzy Tarnowski. Wójt Gminy Trzebielino podkreślił ważną rolę bibliotekarza i biblioteki pełniącej rolę centrum życia kulturalnego i społecznego lokalnej społeczności.
Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach odbyło się przedstawienie pod tytułem „W bibliotece”. Scenariusz przedstawienia przygotowała Barbara Bilińska. W rolach głównych wystąpili: Teresa Gawlik, Krystyna Surowicz, Ewa Wilma –Guzowska, Krystyna Michalak, Justyna Sadyś i Barbara Bilińska.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie upominków najaktywniejszym czytelnikom 2018 roku. Na to zaszczytne miano zasłużyli:
Dorota Danielewska- 277 książek,
Barbara Dziendziela- 235 książek,
Irena Szlagor- 188 książek,
Teresa Jedlecka- 111 książek,
Maria Sępkowska- 91 książek,
Elżbieta Dublinowska- 83 książki,
Bogumiła Formela- 81 książek,
Małgorzata Labuda- 76 książek,
Helena Stupak- 73 książki,
Anna Mizerek- 70 książek,
Krystyna Szpadzińska- 67 książek,
Maria Małczuk- 66 książek,
Józef Spaczyński- 61 książek,
Elżbieta Światła- 61 książek,
Ewa Wilma-Guzowska- 57 książek,
Maria Pszeniczna- 56 książek,
Krystyna Surowicz- 56 książek,
Zofia Góralska- 54 książki,
Franciszek Kowalski- 54 książki,
Irena Sznurawa- 54 książki,
Zdzisława Harłukowicz-Owczarska- 54 książki,
Regina Hinc- 52 książki,
Jan Kotowski- 50 książek,
Janina Strójwąs- 50 książek,
Krystyna Sieklucka- 45 książek,
Bernadeta Maszka- 44 książki,
Karolina Tatarzycka- 44 książki,
Irena Wołczyńska- 44 książki,
Teresa Kiernarzycka- 40 książek.
Dziękujemy za aktywne czytelnictwo i jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Dalszą część spotkania wypełniły zabawy integracyjne przy muzyce, wspólne śpiewanie i rozmowy. Można się było posilić kiełbaskami upieczonymi na grillu i wiosennymi sałatkami, ciastem i swojskim chlebkiem.
Podziękowania:
Dziękujemy za pomoc w organizacji pikniku Paniom: Joannie Michalak, Ewie Wilma-Guzowskiej, Danucie Ogińskiej, Barbarze Bilińskiej, Teresie Gawlik i Krystynie Surowicz. Dziękujemy Nadleśnictwu Trzebielino za udostępnienie wiaty i przygotowanie ogniska. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym dniu.