DKK

Dyskusyjny Klub Książki powrócił do nieco zapomnianej twórczości polskiej pisarki Marii Rodziewiczówny. Wśród literackiego dorobku autorki są m.in. takie powieści jak: Straszny dziadunio, Wrzos, Szary proch, Macierz, Kądziel, Światło, Wygnańcy, Dewajtis, Czahary, Między ustami a brzegiem pucharu. Ta ostatnia, pełna emocji historia wielkiego uczucia, wywołała bardzo ciekawą rozmowę.
Wenzel, zniemczony Polak z Berlina, zakochuje się w Jadwidze, polskiej pannie bez skazy, siostrze powstańca, wychowanej w patriotycznej tradycji i kulcie pracy. By zdobyć serce Jadwigi, Wenzel musi się zmienić. Czy nie jest za późno na wywikłanie się z przeszłości i zmianę?

Na kartach książki obok wątków miłosnych znajdujemy tematy patriotyczne, zwyczaje i tradycje narodowe, a także pojedynki, kuligi i bale. Urzeka jej piękny język, nieco archaiczny, jednak zrozumiały dla współczesnego odbiorcy.

Niewątpliwie powieści z przełomu XIX i XX wieku autorstwa Marii Rodziewiczówny są warte przypomnienia. Warto sięgnąć po te książki, bo ukazują one realia życia codziennego oraz postawy bohaterów, dla których nadrzędnymi wartościami są miłość, tradycja, wiara, honor i ojczyzna. Do lektury zachęcamy wszystkich zainteresowanych.