,,Anioły są wśród nas”

W dniach 18-26 marca 2019r. w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie jest realizowany program promujący zdrowy styl życia-zdrowa dieta, gimnastyka, ruch na świeżym powietrzu, stop używkom. Podczas programu odbywają się również warsztaty rękodzieła-każdy uczestnik samodzielnie wykona z materiały dekorację-anioła. Program zainicjowało Sołectwo Trzebielino, realizuje go wraz z pracownikami biblioteki dla mieszkańców Trzebielina. Dofinansowanie programu pochodzi ze środków finansowych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie.