Lekcja biblioteczna

27 listopada odbyła się w bibliotece lekcja z przysposobienia czytelniczego dla uczniów klasy czwartej. Jej celem było przybliżenie najważniejszych zasad umożliwiających sprawne korzystanie z biblioteki oraz zgromadzonych zbiorów. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się ze strukturą biblioteki, a podczas zajęć praktycznych wyszukiwali książki w katalogach bibliotecznych: kartkowym i komputerowym.