DKK-Poezja i proza patriotyczna

W Dyskusyjnym Klubie Książki miał miejsce niezwykły wieczór poezji i prozy patriotycznej. W programie wieczoru znalazły się utwory najwybitniejszych polskich poetów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i wielu, wielu innych.
,,Żołnierz polski”, ,,Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!”, ,,Póki w narodzie myśl swobody żyje”, ,,Bogurodzica” czy ,,Pieśń o domu” to tylko niektóre z utworów, które wybrzmiały podczas literackiego spotkania.
W trakcie spotkania Klubowicze omówili także rolę jaką pełniła poezja w życiu Polaków w czasach niewoli. Dalszą część poetyckiego wieczoru wypełniło wspólne, radosne śpiewanie znanych żołnierskich i patriotycznych pieśni.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, pełnej radości i patriotyzmu atmosferze.