Projekt-Razem dla Niepodległej

Razem dla Niepodległej Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie otrzymał dofinansowanie w programie Działaj Lokalnie, organizowanym przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol! Dzięki przyznanej kwocie w wysokości 5800 zł Biblioteka zrealizuje trwający od połowy sierpnia do końca listopada projekt pod nazwą Razem dla Niepodległej. Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, a nadchodząca 100-tna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jeszcze bardziej będzie tej integracji sprzyjać. Celem jest także nabycie nowych umiejętności przez osoby biorące udział w zadaniach. Zrobimy wszystko razem dla Niepodległej. Więcej informacji wkrótce!