Dzien Bibliotekarza

Tegoroczne obchody Dnia Bibliotekarza w gminie Trzebielino odbyły się 10 maja w Suchorzu. Miejsce obchodów zostało wybrane nieprzypadkowo, bo właśnie Filia biblioteczna w Suchorzu, w lutym tego roku, rozrosła się zyskując nowe pomieszczenie – czytelnię służącą lokalnej społeczności. Spotkanie było więc między innymi okazją do obejrzenia pomieszczeń filii biblioteki w nowej odsłonie. O nowej przestrzeni w bibliotece, zadaniach i ważnej roli bibliotek opowiedziała bibliotekarka Iwona Szczęsna.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Tomasz Czechowski- wójt gminy Trzebielino, Grażyna Bodnar- sekretarz gminy, Józefa Reclaw- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Katarzyna Staroszak- emerytowana bibliotekarka, Irena Gałczyńska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu, Beata Kiedrowska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Starkowie, Ewa Wilma-Guzowska – sołtys Suchorza, Halina Drobińska- sołtys Miszewa.
Na święto bibliotekarzy przybyli także członkowie kół działających przy bibliotekach
w Trzebielinie i Suchorzu oraz pracownicy bibliotek i świetlic wiejskich.
Obchody Dnia Bibliotekarza otworzyła Krystyna Podraża dyrektor Biblioteki Gminnej
w Trzebielinie, która powitała przybyłych gości, podziękowała za współpracę, a następnie przedstawiła krótka historię Filii bibliotecznej w Suchorzu.
Doceniając wartość codziennej pracy bibliotekarzy, serdeczne życzenia bibliotekarzom złożył Tomasz Czechowski, wręczając na ręce dyrektor biblioteki bukiet kwiatów.
Następnie z muzyczną dedykacją dla bibliotekarzy i przybyłych gości wystąpili uczniowie
ze szkoły w Suchorzu. W prezentowanym repertuarze znalazły się piosenki, interpretacje melodii i utwory na flety. Do występu dzieci przygotowały nauczycielki Marta Kozłowska
i Irena Biłanicz.
Tego dnia bibliotekarki doceniły czytelników, aktywnych mieszkańców angażujących się
w kulturę i obdarowały wszystkich samodzielnie wykonanymi upominkami od serca. Święto bibliotekarzy zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego w miłej atmosferze dyskutowano o bibliotece i stojących przed nią wyzwaniach.

Wszystkim Państwu, którzy tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością, serdecznie dziękujemy. Za pomoc przy organizacji uroczystości serdecznie dziękujemy Paniom: Ewie Wilma-Guzowskiej, Danucie Zabrockiej, Marii Sibińskiej, Karolinie Grzegorzak, Joannie Przydacz, Danucie Gawrońskiej, Irenie Gałczyńskiej, Irenie Biłanicz, Marcie Kozłowskiej, Elwirze Wilmie oraz Paniom z Klubu kulinarnego działającego przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie.