Final projektu.

,,POMYSŁ, KTÓRY RODZI SIĘ W GŁOWIE-WARSZTATY RODZINNE”
 
W sobotę 09.12.2017r. na Sali przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie miało miejsce zakończenie projektu , Pomysł, który rodzi się w głowie –Warsztaty Rodzinne, który realizowała grupa KREATYWNI, działająca przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście ; Wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski , dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, sołtysi oraz uczestnicy projektu. W skład grupy KREATYWNI wchodzą Krystyna Michalak, Iwona Szczęsna ,Sandra Kamińska. Grupa wystąpiła z wnioskiem o dotację do Fundacji Parasol w Bytowie w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i otrzymała grant w wysokości 5500 tysiąca. Projekt miał w założeniu uaktywnienie lokalnej społeczności, doskonalenie indywidualnych umiejętności, promowanie pracy w grupie oraz integrację lokalnej społeczności. Do realizacji tego planu grupa zatrudniła instruktorkę Justynę Sadyś ,która poprowadziła warsztaty. Projekt odniósł pełny sukces,ponieważ na warsztaty przychodziło więcej osób niż przewidziano w projekcie. Uczestnicy warsztatów pod nadzorem pani Justyny stworzyły wiele pięknych prac; słoneczniki, sowy poszewki, choinki, które zostały wyeksponowane na wystawie towarzyszącej zakończeniu projektu. Uczestnicy warsztatów po zakończeniu wystawy mogli wziąć swoje prace na własność. Część prac zostanie przekazana ,osobom starszym i samotnym, które nie mogą uczestniczyć w corocznym spotkaniu Wigilijnym dla mieszkańców Gminy. Temu wydarzeniu towarzyszyła nastrojowa muzyka stworzona przez Adama i Olgę. Był również poczęstunek: kawa ,herbata, ciasto oraz owoce.

Na zakończenie były podziękowania dla; Dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie pani Krystyny Podraża, za nieodpłatne udostępnienie Sali przy Bibliotece i świetlic wiejskich do realizacji warsztatów oraz zasponsorowanie występu grupy muzycznej, sołtysom za pomoc i zaangażowanie, sponsorom: Pani Bożenie Rafałowskiej, Joannie i Mariuszowi Bzowskim, pracownikom świetlic z wyróżnieniem Izabeli Dominik oraz Fundacji Parasol z Bytowa.