Wystawa-Narodowe Czytanie

Wystawa została poświęcona akcji- Narodowe Czytanie ,,Wesele” Wyspiańskiego, które odbyło się 2września o godz.15.00. Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. Zapraszamy i zachecamy po książki.