Dyskusyjny Klub Ksiazki

Tematem naszych rozmów, w dniu 25 kwietnia 2017 roku, była książka Macieja Lotera pt.: „Chłopiec w czerwonej sukience”, wzruszająca autobiografia młodego mężczyzny, który urodził się z ciałem kobiety. Za namową autora przeszliśmy się ścieżką wyznaczoną przez ślady jego stóp. Współodczuwaliśmy bogate stany emocjonalne bohatera, odkryliśmy jego największe marzenie jakim było dostosowanie swojego ciała do płci odczuwanej psychicznie, a także zdobycie społecznej akceptacji.

Powieść Macieja Lotera wywołała w nas wiele emocji i pytań. Toczyła się więc ożywiona dyskusja. Omawiając książkę poruszyliśmy takie tematy jak rodzina, tolerancja, akceptacja społeczna, inność, szczęście, wiara w drugiego człowieka. To książka którą naprawdę warto przeczytać. W maju rozmawiać będziemy o książce „Buszujący w zbożu” J. D. Salingera. Nasze grono jest coraz większe i będzie nam bardzo miło jeśli ktoś zechce do nas dołączyć. Serdecznie zapraszamy