74. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

Już po raz piaty w rocznicę powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną ŻONKILE.Biblioteka Gminna w Trzebielinie zaprosiła młodzież z klasy V i VI miejscowej szkoły podstawowej do udziału w tej akcji. Na wstępie bibliotekarka Iwona Szczęsna przybliżyła uczniom ważne pojęcia i terminy historyczne t.j.: getto, eksterminacja, gwiazda Dawida, szmugiel, „aryjska strona”, szmalcownicy, obozy zagłady, Holocaust, a także postaci: Mordechaja Anielewicza, Marka Edelmana, Cywię Lubetkin, Tosię Altman, Symchę Ratajzera, Irenę Sendlerową. Lekcji historii towarzyszyła wystawa książek o tematyce Holocaustu.

Dlaczego żonkile? Żonkile symbolizują szacunek, nadzieję i pamięć o bohaterach powstania z 1943 roku. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów- często były to właśnie żonkile. Następnie został wyświetlony film pt. ,,Nie było żadnej nadziei”.
Serdecznie dziękujemy uczniom oraz nauczycielce pani Dorocie Grzegorczyk za udział i wspólne upamiętnienie wydarzeń w getcie.