60LECIE BIBLIOTEKI GMINNEJ W TRZEBIELINIE

Jubileusz Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.” Jan Paweł II

15 grudnia 2016 roku Biblioteka Gminna w Trzebielinie świętowała 60 lat działalności. Na uroczystość jubileuszową przybyli licznie zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Tomasz Czechowski Wójt Gminy Trzebielino, Pan Andrzej Grzybowski przewodniczący Rady Gminy Trzebielino, Pani Grażyna Bodnar sekretarz gminy, Pani Mariola Skwierawska skarbnik gminy, Pani Danuta Sroka dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Pani Bożena Mazur dyrektor Miejskiej Biblioteki w Bytowie z bibliotekarkami, Pani Ewa Szyca dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miastku, Pani Maryla Chamier- Gliszczyńska przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział słupski, Pani Bogumiła Szarmach kierownik Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach, a także przedstawiciele oświaty, kierownicy jednostek, radni, sołtysi, emerytowani pracownicy biblioteki i czytelnicy. Uroczystość rozpoczęła pani Krystyna Podraża dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie witając przybyłych gości słowami: Tak to już 60 lat minęło, a następnie przedstawiła rys historyczny oraz ważne daty i wydarzenia z działalności biblioteki. W przygotowanej, przez Iwonę Szczęsną- bibliotekarkę, prezentacji multimedialnej można było zobaczyć jak na przestrzeni 60 lat zmieniało się oblicze biblioteki. Placówka powiększyła swój metraż, rozszerzyła ofertę kulturalną i osiąga sukcesy m.in. zajmuje wysokie miejsca w Rankingu Bibliotek. Było to możliwe między innymi dzięki zdobytym środkom unijnym, przychylności władz samorządowych i pracy bibliotekarzy. Odmieniona wewnętrznie oraz zewnętrznie poprzez remonty jest nowoczesna i przyjazna dla czytelników i użytkowników biblioteki.
Jubileusz stał się okazją do podziękowań i gratulacji. „Książka i możność czytania – to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”. Doceniając ten dar, tę instytucję i wszystkich tych którzy ją tworzyli, szanowali i integrowali się z książką i tym miejscem pragniemy dzisiaj docenić- mówiła prowadząca uroczystość bibliotekarka Iwona Szczęsna. Pani Krystyna Podraża dyrektor biblioteki dziękowała czytelnikom za miłość do książek i pasję czytania. Wśród najwierniejszych czytelników znaleźli się: Krystyna Sieklucka, Jan Kotowski, Irena Jankowska, Marek Jankowski, Krystyna Szpadzińska, Barbara Dziendziela, Dorota Danielewska, Małgorzata Labuda, Halina Kiszkiel, Zofia Góralska, Franciszek Kowalski, Anna Mizerek, Halina Stupak, Krystyna Pawlik, Teresa Jedlecka i Urszula Schodnik. Dyrektor biblioteki podziękowania skierowała też do pani Grażyny Pańczyk za interesujące spotkania z kręgu tradycji, ogrodnictwa i kulinariów, pani Bogumiły Szarmach za bardzo ciekawe zajęcia artystyczne oraz do pani Justyny Sadyś za zajęcia rozwijające wrażliwość artystyczną. Za czynny udział w życiu biblioteki poprzez uczestniczenie razem z uczniami w lekcjach bibliotecznych i zajęciach manualnych podziękowania otrzymała pani Dorota Grzegorczyk. Za wspieranie kulturalnej działalności biblioteki uhonorowane zostały Panie: Agnieszka Podraża, Krystyna Plutowska, Wanda Rubin, Helena Bodnar, Zofia Macner, Władysława Lipka, Krystyna Rutkowska, Krystyna Surowicz i Urszula Bobko. Podziękowania za życzliwą współpracę skierowane zostały w stronę ościennych instytucji kultury do pań: Bożeny Mazur, Danuty Sroki i Ewy Szycy dyrektorek bibliotek w Bytowie, Słupsku i Miastku. Serdeczne podziękowania otrzymali także: pani Beata Kiedrowska dyrektor Gimnazjum w Starkowie, pani Irena Gałczyńska dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu, pani Grażyna Pszeniczna dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, pani Joanna Kmiecik kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie, ksiądz Krzysztof Skrzyniarz, pan Krzysztof Załuska nadleśniczy nadleśnictwa Trzebielino, pan Arkadiusz Kukliński kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie, oraz pani Ewa Pertek z Poczty Polskiej a także wszyscy sołtysi. Uroczystość była też okazją do uhonorowania i złożenia podziękowań władzom samorządowym. Pani dyrektor podziękowała Panu Tomaszowi Czechowskiemu Wójtowi Gminy Trzebielino oraz Panu Andrzejowi Labudzie zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino za każde wsparcie i radę oraz rozumienie potrzeb biblioteki i dbałość o jej stały rozwój.

Wyrazy uznania pani dyrektor skierowała do byłych i obecnych pracowników Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. Za wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem podziękowała pani Katarzynie Staroszak emerytowanej kierownik biblioteki, zaś swoim współpracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie, o to, by biblioteka była miejscem spotkań.
Jubileusz uświetnił występ pani Kamili Lewickiej z zespołem. Przy dźwiękach poezji śpiewanej spotkaliśmy się przy jubileuszowym torcie. Kolejnym punktem spotkania były przemówienia okolicznościowe gości. Pan Tomasz Czechowski Wójt Gminy Trzebielino złożył życzenia i słowa podziękowania w imieniu swoim i samorządu. Podkreślił duże znaczenie placówki w promowaniu czytelnictwa oraz krzewieniu kultury w środowisku lokalnym. Życzenia i słowa uznania złożyły także przedstawicielki zaproszonych bibliotek
z Bytowa, Miastka i Słupska. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej refleksji, wspomnień i wielu emocji. Siły zregenerować można było kosztując poczęstunku przygotowanego przez restaurację Maxima z Miastka.
Jubileuszowemu spotkaniu towarzyszyła wystawa „Jestem twarzą biblioteki” wzorowana na akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Miłym i słodkim upominkiem dla gości były pierniczki przygotowane przez pracowników i przyjaciół biblioteki, świątecznie zapakowane razem z umieszczoną wewnątrz sentencją zachęcającą do czytania.

Dziękujemy z całego serca, wszystkim tym, którzy przyczynili się do przeprowadzenia
i uświetnienia naszej uroczystości. Niech wszystkie wypowiedziane miłe słowa i życzenia spełnią się. Pragniemy wyrazić nadzieje na to, łączące nas życzliwe relacje pozwolą na kontynuację tej współpracy w kolejnych latach dla dobra mieszkańców gminy Trzebielino.