MIKOŁAJKI

6 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie odbyły się Mikołajki. Z tej okazji przybyło mnóstwo dzieci z rodzicami, opiekunami, dziadkami. Dzieci w oczekiwaniu na św. Mikołaja wzięły udział w grach i zabawach przygotowanych przez animatora kultury Krystynę Michalak. Tradycyjnie Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom paczki oraz wziął udział w wspólnej zabawie. Organizatorami były panie sołtyski Trzebielina Irena Andrys i Dolna Janina Marcula- Kamińska oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie dziękuje: Nadleśnictwu Trzebielino za podarowane choinek oraz Pani Krystynie Plutowskiej