Lekcje biblioteczne przeprowadzane w naszych placówkach

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasze biblioteki we współpracy z miejscowymi szkołami przystąpiły do realizowania działań edukacyjnych mających na celu zachęcenie dzieci do częstszego sięgania po książki.

Uczniowie klasy piątej ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie w oparciu o książkę Agnieszki Frączek pt. „W dobrym tonie o bon-tonie” poznawali zasady dobrego wychowania.  Legendy polskie i wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy stały się punktem wyjścia do rozmowy z pierwszoklasistami na temat  patriotyzmu, symboli narodowych, miast Polski i legend z nimi związanych . Czwartoklasiści poznawali budowę książki i uczyli się nazywać poszczególne jej elementy, a trzecioklasiści wysłuchali  baśni pt. Kredki, w której to kredki toczyły spór o to, która z nich jest najważniejsza. Poprzez ten tekst,  uczyli się tolerancji  i szacunku do innych.  Uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu przybyli do filii bibliotecznej w Suchorzu, by porozmawiać o sztuce i obejrzeć prace wykonane  różnymi technikami  plastycznymi zgromadzone w bibliotece. Zajęcia miały zachęcić dzieci do poznawania i podejmowania pracy twórczej. Natomiast uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie w naszej bibliotece świętowały urodziny Pluszowego Misia.

 

„Lekcja dobrego wychowania” – klasa V Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

„Mała lekcja patriotyzmu” – klasa I Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

„Poznajemy budowę książki” – klasa IV Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

„Kto najważniejszy?”- lekcja o tolerancji i szacunku – klasa III Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

„Porozmawiajmy o sztuce” – klasa 0 Szkoły Podstawowej w Suchorzu

 

„Dzień Pluszowego Misia” – klasa 0 Szkoły Podstawowej w Trzebielinie