Dzień Seniora w Suchorzu

20 października 2015 roku przypada Europejski Dzień Seniora. Świętu temu przyświeca jeden cel: zwrócenie uwagi społeczeństwa na ludzi starszych, żyjących wśród nas, walka z dyskryminacją i docenienie ważnej roli Seniora.

Z tej też okazji 15 października 2015 roku w  sali wiejskiej w Suchorzu miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Seniora. Organizatorem spotkania byli pracownicy świetlicy i biblioteki w Suchorzu. Poprzez to spotkanie doceniono rolę Seniorów w życiu miejscowości i gminy, ich zaangażowanie i pracę. Aktywność Seniorów jest widoczna w lokalnym środowisku, więc zasługuje na uznanie i szacunek. Swoją obecnością uroczystość uświetniły: pani Ewa Guzowska – sołtys Suchorza, pani Karolina Grzegorzak- przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Suchorzu oraz pani Krystyna Podraża – dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. W obchodach tego ważnego święta brały udział dzieci i młodzież, które pod opieką animatora kultury- pani Beaty Gawrońskiej przygotowały krótki występ artystyczny oraz słoneczniki z życzeniami dla przybyłych gości. Dalszą część spotkania wypełniły rozmowy, wspólne śpiewy i konkursy dla Seniorów. Dziękujemy paniom: Ewie Wilma-Guzowskiej i Karolinie Grzegorzak za pomoc w organizacji święta.