Spotkanie Koła Miłośników Książki

Po wakacyjnej przerwie, 1 października członkowie Koła Miłośników Książki działającego przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie spotkali się by podyskutować o literaturze. Tematem spotkania był motyw jesieni w różnych tekstach kultury. Spośród różnych tekstów do rozmowy wybraliśmy powieść Chłopi Reymonta, wiersz Deszcz jesienny Leopolda Staffa i Bursztynowy ptaszek Tadeusza Różewicza, obraz Odlot żurawi Józefa Chełmońskiego oraz piosenkę Żółty jesienny liść wykonywaną przez Janusz Laskowskiego. Doszliśmy do zgodnych wniosków, że motyw  jesień ukazywany jest na różne sposoby np. realistycznie i dosłownie jak chociażby w Chłopach, gdzie ma ona wpływ na życie całej gromady albo symbolicznie do przedstawienia poszczególnych faz ludzkiego życia jak w Bursztynowym ptaszku. Jesień służy także jako tło tworzące sentymentalny nastrój w obrazie Chełmońskiego, czy jako sposób do rozmowy o przemijaniu, samotności, rozstaniach i zmianach. Spotkanie kończyła refleksja, że  jesień ze względu na swoje charakterystyczne piękno była, jest i będzie nadal silną inspiracją artystyczną.