spotkanie informacyjno-konsultacyjne NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI

Chcesz się dowiedzieć jak skorzystać z funduszy nowego LEADERA?

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne
NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI, którego celem jest:

  • przekazanie mieszkańcom informacji o możliwościach pozyskania środków ramach podejścia LEADER w nowym okresie programowania
  • określenie wspólnie z mieszkańcami potrzeb oraz celów, na jakie szczególnie należy przeznaczyć fundusze nowego LEADERA

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do udziału w spotkaniu zapraszamy szczególnie tych mieszkańców, którzy są zaangażowani w różne inicjatywy wpływające pozytywnie na rozwój swoich miejscowości i regionu, w tym:

– przedstawiciele organizacji społecznych i grup obywatelskich,
– przedstawiciele instytucji publicznych,
– przedsiębiorcy, rolnicy i osoby zainteresowane taką działalnością.

Pomóż nam zdecydować na co przeznaczyć środki.

Przyjdź na spotkanie: 28 sierpnia, godz. 12.00, Sala widowiskowa przy Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie.

Program spotkania NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI: 

  1. Przypomnienie zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Polsce i możliwości pozyskiwania środków w ramach podejścia LEADER.
  2. Przedstawienie podstawowych informacji o obszarze objętym LSR wynikających z diagnozy oraz analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD – konsultacje społeczne.
  3. Przedstawienie proponowanych celów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.
  4. Dyskusja i zebranie uwag uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

 Plakat

 Zaproszenie