Akademia Orange dla bibliotek

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt

„Biblioteka Gminna w Trzebielinie bierze udział w programie

Akademia Orange dla bibliotek”.    

 

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Fundacja Orange przekazała naszej bibliotece dotację finansową w wysokości 678,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem dostępu do Internetu.