Drzewo dobrych manier – lekcja biblioteczna

 Dnia 5 maja o godz. 10.00 uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Trzebielinie wraz z wychowawcą panią Ewą Surma uczestniczyły w lekcji bibliotecznej. Na podstawie książki Agnieszki Frączek pt.: „Dobre obyczaje, czyli w dobrym tonie o bon tonie” dzieci poznawały dobre zwyczaje oraz stworzyły „Drzewo dobrych manier”.