Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Miszewie

24 stycznia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Miszewie.

DSC09441 DSC09443

Mieszkańcy gminy licznie przybyli, by zobaczyć wyremontowany obiekt. Na remont świetlicy gmina Trzebielino otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „Małych projektów”). Koszt remontu (po przetargu) wyniósł 122 560,16 zł. Inwestycja przebiegała w ramach projektu pt. Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Miszewie pod potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych poprzez remont i modernizację sali głównej, pomieszczenie gospodarczego i wc.

Uroczystości towarzyszyły przemówienia gości. Jako pierwszy głos zabrał pan Tomasz Czechowski, wójt gminy Trzebielino, który wyraził swoją radość z inwestycji i złożył podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizacje tego przedsięwzięcia. Następnie pan Andrzej Grzybowski, przewodniczący Rady Gminy Trzebielino, przedstawił krótką historię powstania świetlicy, wspomniał pierwszych budowniczych świetlicy Pana Henryka Piekarskiego i panią Ewę Wyraz, zaś pani Krystyna Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, zachęcała mieszkańców, by w tym miejscu aktywnie rozwijali życie społeczno-kulturalne. Oprócz miłych słów, podziękowań i gratulacji, był także  prezent- w postaci telewizora, który został przekazany na ręce pani Haliny Drobińskiej- sołtys Miszewa, który ma służyć całej lokalnej społeczności. Uroczystość uświetnił występ Zespołu wokalno- instrumentalnego pod dyrekcją pana Wiesława Mijewskiego. Występ składał się z dwóch części: kolędowej i karnawałowej. W części kolędowej znalazły się znane wszystkim kolędy polskie i nie tylko oraz pastorałki, zaś w drugiej piosenki takie jak chociażby: Czarny Alibaba, Nikt na świecie nie wie, Ekologiczny blues, Biały krzyż. Koncert prowadził Wiesław Mijewski. Występ Zespołu ogromnie podobał się publiczności, która nagradzała młodych artystów gromkimi brawami. Ten świetny Zespół powstał w ramach projektu pt :”Utworzenie na terenie Gminy Trzebielino zespołu wokalno-instrumentalnego w celu kultywowania miejscowych tradycji i zwyczajów”, w ramach Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013”.  

Zespołowi życzymy kolejnych równie udanych występów, a świetlicy w Miszewie, by była miejscem, które sprzyja integracji, inspiruje do działań i w którym bije serce lokalnej społeczności.