„Wielokulturowe spotkania integracyjne”

              Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała dofinansowanie na projekt
„Wielokulturowe spotkania integracyjne”
 w ramach małych projektów działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Kwota programu wynosi 29 793,79 zł, dofinansowanie 19 378,07 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.

 Głównym celem projektu jest umożliwienie zapoznania się z kulturą kaszubską, ukraińską, niemiecką, litewską i śląską mieszkańców gminy Trzebielino poprzez przeprowadzenie 8 imprez prezentujących wielokulturowość regionu. Imprezy odbywać się będą w świetlicach wiejskich w gminie Trzebielino na zasadzie konkursu, w którym sołectwa będą rywalizować o nagrody rzeczowe w wysokościach kolejno 2000zł, 1500zł, 1000zł i 500zł wyróżnienia. Każde sołectwo przedstawiać będzie wybraną przez siebie kulturę w czterech stałych kategoriach.  A mianowicie trzeba będzie przygotować wystawę prezentującą charakterystykę podanej kultury, występ artystyczny, informacje na temat kultury, tradycji i zwyczajów oraz dania regionalne przeznaczone na biesiadę dla mieszkańców.

Podsumowanie projektu odbędzie się 29 listopada 2014r. w Sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie.
Pierwsze spotkanie poświęcone kulturze kaszubskiej  zostanie przeprowadzone  w świetlicy wiejskiej w Cetyniu
dnia 20 września 2014r. o godz. 1600.

 

Serdecznie zapraszamy!

logo umlogo wrzeciono