Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki w Suchorzu

Dnia 22 sierpnia 2014 r. przeprowadzony został odbiór końcowy zadania
„Remont nawierzchni zewnętrznych przy budynku biblioteki w Suchorzu” .
Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje. Kwota inwestycji wynosiła 73 395,99 zł, dofinansowanie wynosiło 45 417,23 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych całego zadania.
W ramach projektu zmieniono nawierzchnię drogi wewnętrznej przy Filii bibliotecznej w Suchorzu na kostkę betonową POLBRUK, poszerzono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, zamontowano trzy nowe kosze na śmieci.  Odnowiono tereny zielone wokół budynku biblioteki poprzez zasianie trawy, nasadzenie klombów i przygotowanie partii skalnych.