Biblioteka w nowej aranżacji


Dnia 30 czerwca 2014 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania
„Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego wraz z jego przebudowa na dział opracowania księgozbioru, redakcji gazetki wraz z niezbędna komunikacja i zapleczem socjalnym” .
Biblioteka Gminna w Trzebielinie otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje. Kwota inwestycji wynosiła 134 859,80  zł, dofinansowanie wynosiło 78 617 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. 

logo umlogo wrzeciono