Zespół Międzynarodowych Tańców Ludowych ”Skawysz” i Zespół Pieśni Ludowych „Suniczka” z Domu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kontakt” z Mińska

Biblioteka Gminna w Trzebielinie gościła Zespół Międzynarodowych Tańców Ludowych ”Skawysz” i Zespół Pieśni Ludowych „Suniczka” z Domu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kontakt” z Mińska. Białoruska młodzież dała popis umiejętności tanecznych występując w kilkunastu układach tanecznych pochodzących z różnych państw Europy i świata: tańce gruzińskie, fińskie, białoruskie, polskie, żydowskie, litewskie, rosyjskie.  Zespół wokalny śpiewał ludowe pieśni, w tym także po polsku. Występ odbył się 10 lipca 214 roku, na scenie świetlicy wiejskiej w Zielinie. Zgromadzona publiczność zachwycała się kolorowymi strojami, układami choreograficznymi i pięknym śpiewem. Publiczność dała się też porwać do tańca zaproszonym artystom. Między artystami a publicznością nawiązała się nić sympatii. Po prawie dwugodzinnym występie Zespołów wszyscy zasiedli do wspólnego stołu. Później nadszedł czas na pożegnanie. Mamy nadzieję, że za rok  młodzi artyści również wystąpią w naszej gminie.