Uroczyste wydanie pierwszego numeru Wieści trzebielińskich

W sobotę, 7 grudnia 2013 roku Gmina Trzebielino świętowała wydanie pierwszego numeru gazety „Wieści trzebielińskie”. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, a swoją obecnością na niej, zaszczycili zaproszeni goście, m.in.: Tomasz Czechowski wójt gminy Trzebielino z małżonką, Stefania Hejna przewodnicząca Rady Gminy Trzebielino, Danuta Maliszewska sekretarz Gminy, Radni Rady Gminy Trzebielino, kierownicy jednostek organizacyjnych i sołtysi.

Przybyłych na uroczystość powitała Krystyna Podraża dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. Szczegółowo o projekcie „Wieści trzebielińskie –rozwój zasobów kulturowych poprzez utworzenie miejsca do redagowania gazetki” opowiedziała Iwona Szczęsna, bibliotekarka.

Dzisiaj stajemy się medialni, bo oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer gazety „Wieści trzebielińskie”. Wniosek na redagowanie gazety złożony przez bibliotekę otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi. Całkowity koszt projektu 23 161,01, wnioskowana kwota 15 064,06, wkład własny – dotacja gminy Trzebielino 8 096,95. W ramach projektu zakupiony został: zestaw komputerowy, kserokopiarka, dyktafon, by przeprowadzać wywiady z ciekawymi osobami z naszej gminy, aparat fotograficzny, specjalny program komputerowy do tworzenia gazetki oraz program Office. Stanowisko redaktorskie mieści się w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie. Podstawowy zasób gazety stanowić będą informacje dotyczące spraw kultury, tradycji i historii regionu, bo publikacja ma przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zamieszczać w niej będziemy informacje promujące lokalne inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe, święta i zwyczaje świąteczne oraz informacje dotyczące życia i historii naszej gminy. Ukazywać się będzie co dwa miesiące w nakładzie 700 sztuk. Dotrze do 11 sołectwa naszej gminy, do rodzin, co wzmocni tożsamość regionalną mieszkańców i ułatwi przepływ informacji- podkreślała Iwona Szczęsna.

Tego dnia nie mogło także zabraknąć podziękowań dla władz samorządowych za dotowanie wniosków wspierających kulturalny rozwój gminy.

Następnie zabrał głos Tomasz Czechowski, wójt gminy Trzebielino i wyraził swoją radość z nowej inicjatywy w którą zaangażowało się wiele osób, zachęcał mieszkańców do wyrażania opinii i dzielenia się uwagami na temat redagowania gazety oraz życzył Zespołowi Redakcyjnemu satysfakcji z pracy nad tworzeniem kolejnych numerów.

Czas oczekiwania na pojawienie się pierwszego numeru gazety umilił wszystkim występ zespołu folkowego Zgagafari z Darłowa. Słuchało się ich z przyjemnością, biła od nich żywiołowość i spontaniczność. Po wyśmienitej uczcie muzycznej pierwszy numer gazety ujrzał światło dzienne. Uroczystego i symbolicznego odsłonięcia pierwszego numeru dokonali: Tomasz Czechowski wójt Gminy Trzebielino, Stefania Hejna przewodnicząca Rady Gminy Trzebielino i Krystyna Podraża dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. Następnie zaprezentował się Zespół Redakcyjny „Wieści trzebielińskich”. Skład redakcji tworzy 21 osób. Współtwórcami gazety obok Biblioteki Gminnej w Trzebielinie są: Szkoła Podstawowa w Suchorzu, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dłoń przy Szkole Podstawowej w Suchorzu, Szkoła Podstawowa w Trzebielinie, Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie, Gimnazjum w Starkowie, Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła przy Gimnazjum w Starkowie, Urząd Gminy w Trzebielinie, Nadleśnictwo Trzebielino, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie, Straż Gminna, Sołectwo Trzebielino, Sołectwo Dolno, Sołectwo Poborowo, Sołectwo Suchorze, Sołectwo Miszewo, Sołectwo Zielin, Sołectwo Cetyń, Sołectwo Gumieniec, Koło Emerytów i Rencistów w Trzebielinie, Koło Emerytów i Rencistów Suchorzu. Mamy nadzieję, że w takiej grupie bądź większej, powstaną następne numery. Uroczystość kończył sentymentalny akcent w postaci wspólnej fotografii i rozmowy przy kawie na temat kształtu gazety i pierwszych wrażeń. Podczas uroczystości Katarzyna Omelańska animator kultury wykorzystując nowe urządzenie- dyktafon, przeprowadziła pierwsze rozmowy z mieszkańcami na temat nowej inicjatywy gminnej jaką jest redagowanie i wydawanie „Wieści trzebielińskich”. Sobotnią uroczystość prowadziła Iwona Szczęsna.

I tak pierwszy numer gazety ujrzał światło dzienne. Mamy świadomość, że do ideału brakuje nam bardzo dużo, dołożymy jednak wszelkich starań, aby było ono atrakcyjne pod względem formy jak i treści oraz rzetelne. Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość. Dziękujemy współtwórcom gazety za wspólną pracę nad pierwszym numerem, zespołowi Zgagafari za świetny koncert. Czytajcie nas i dzielcie się z nami uwagami.

Tekst Iwona Szczęsna